Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 6
Thư viện video
 • 54256145_2268290076748482_1994736992998391808_n
 • dsc01720_500
 • dsc01721_500
 • 53625668_1489877334489996_39805112654233600_n
 • 21317828_1057367284399280_2125705551559523534_n81
 • 40848389_1312239638912042_3682573275340210176_n
 • 53903799_553228491866674_964015163457929216_n
 • dsc01710_500
 • 40771241_1312239885578684_425383821672710144_n
 • 54517800_609647666164414_5444686661969510400_n
 • 40773079_318483698903435_7322237254707970048_n_1_
 • z1315727196511_fb61f87e87d136ae951b5fdd49000088
 • 4_1_
 • 3_1_
 • 1_3_
 • 22448128_1077869545682387_3321671293688831146_n76
 • 5_2_
 • 22449886_1077870669015608_3805167234767765850_n73
 • 24294228_1104742752995066_725531535514792939_n22
 • 24294429_1104751426327532_6294574197511078453_n81
 • 24174625_1104754392993902_1380617786033271778_n54
 • dsc01716_500
 • dsc01728_500
 • dsc01736_500
 • 22090091_1072214909581184_6161843936767243953_n78
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu ...
Thông tư quy định các tiêu chuẩn chung của trưởng phòng, phó trưởng phòng như sau:1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục ở địa phương. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của ...
> Xem chi tiết

Tin xem nhiều